Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

Артыкбаев Расул Саткынович Тактамасы

Туулган жылы

01.12.1959 ж. Туулган жери Нарын облусу, Ак-Талаа району

Улуту

Кыргыз

Жарандыгы

Кыргыз Республикасы

Билими

Жогорку

ЖОЖ

1982-1987 жж. Скрябина атындагы Айыл чарба институту

Адистиги

зооинженер

Компьютер боюнча кондуму

MS Office: Microsoft Word, Excel, Internet

Билген тилдери

Кыргыз (эркин), Орус (эркин). Англис (котормо менен).

Уй-булелук абалы

Уй-булолу, 2 баланын атасы.

 

Байланыш телефондору Дареги:

(уй) 0312 48-94-42, (жумуш) 0312 56-30-21. Бишкек ш. Адишева кечвсу, уй 68.

     

 

Эмгек

жылдары

Иштеген мекемелери

Ээлеген кызматы

1975-1978 ж. ,

Нарын облусунун Ак-Талаа району

Колхозчу

1978- 1984 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа районун Карл-Маркс колхозу

Зоотехник, селекционер, башкы зоотехник

1984-1987 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа району ну н “Же ниш” колхозу

Башкы зоотехник, колхоздун терагасынын орун басары

1987-1989 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук агровнер жай башкармалыгы

Башчынын орун басары Ш

1989-1990 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук коммунистик партиясы уюштуруу белуму

Нускоочу

1990 -1994 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук агроенер жай башкармалыгы

Башкармалыктын башчысынын орун басары

1994-1997 ж.

Нарын облусунун Кочкор районунун “Байыш” фермердик чарбасы

Башчысы, мучесу

1997-2001 ж.

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин балык чарба Департаменти

Инспектор, уулу инспектор

2001-2002 ж.

 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетуу енер жай министрлиги

Жетектевчу адис,

башкы мамлекеттик балык

инспектору

2002-2003 ж.

Биоресурстарды мамлекеттик контроль жургузуу боюнча мамлекеттик кызматы, мамлекетик токой кызматы

Мамлекеттик инспектор, жетектеечу адис

2003-2005 ж.

Мамлекеттик балыкты кезвмелдее инспекциясы

Башчынын орун басары

2005-2006 ж.

Биоресурстарды сактоо боюнча Департаменти

Башкы адис

2006-2012 ж.

Кыргыз Республикасынын вкмотуне караштуу курчап турган чойрену коргоо токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги

Белум башчысы, башкармалыктын башчысы

2012-2013 ж.

Кыргыз Республикасынын ©кмвтуне караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекция

Экологиялык коопсуздук боюнча башкармалыктын башчысынын орун басары, башкармалыктын башчысы

21.05.2013 ж,- ушул кезге чейин

Кыргыз Республикасынын бкмотуне караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекция

Директордун орун басары