Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Сиз директор

Жыпаркулов Мырзабек Жыпаркуловичке

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

Артыкбаев Расул Саткынович Тактамасы

Туулган жылы

01.12.1959 ж. Туулган жери Нарын облусу, Ак-Талаа району

Улуту

Кыргыз

Жарандыгы

Кыргыз Республикасы

Билими

Жогорку

ЖОЖ

1982-1987 жж. Скрябина атындагы Айыл чарба институту

Адистиги

зооинженер

Компьютер боюнча кондуму

MS Office: Microsoft Word, Excel, Internet

Билген тилдери

Кыргыз (эркин), Орус (эркин). Англис (котормо менен).

Уй-булелук абалы

Уй-булолу, 2 баланын атасы.

 

Байланыш телефондору Дареги:

(уй) 0312 48-94-42, (жумуш) 0312 56-30-21. Бишкек ш. Адишева кечвсу, уй 68.

     

 

Эмгек

жылдары

Иштеген мекемелери

Ээлеген кызматы

1975-1978 ж. ,

Нарын облусунун Ак-Талаа району

Колхозчу

1978- 1984 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа районун Карл-Маркс колхозу

Зоотехник, селекционер, башкы зоотехник

1984-1987 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа району ну н “Же ниш” колхозу

Башкы зоотехник, колхоздун терагасынын орун басары

1987-1989 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук агровнер жай башкармалыгы

Башчынын орун басары Ш

1989-1990 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук коммунистик партиясы уюштуруу белуму

Нускоочу

1990 -1994 ж.

Нарын облусунун Ак-Талаа райондук агроенер жай башкармалыгы

Башкармалыктын башчысынын орун басары

1994-1997 ж.

Нарын облусунун Кочкор районунун “Байыш” фермердик чарбасы

Башчысы, мучесу

1997-2001 ж.

Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин балык чарба Департаменти

Инспектор, уулу инспектор

2001-2002 ж.

 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетуу енер жай министрлиги

Жетектевчу адис,

башкы мамлекеттик балык

инспектору

2002-2003 ж.

Биоресурстарды мамлекеттик контроль жургузуу боюнча мамлекеттик кызматы, мамлекетик токой кызматы

Мамлекеттик инспектор, жетектеечу адис

2003-2005 ж.

Мамлекеттик балыкты кезвмелдее инспекциясы

Башчынын орун басары

2005-2006 ж.

Биоресурстарды сактоо боюнча Департаменти

Башкы адис

2006-2012 ж.

Кыргыз Республикасынын вкмотуне караштуу курчап турган чойрену коргоо токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги

Белум башчысы, башкармалыктын башчысы

2012-2013 ж.

Кыргыз Республикасынын ©кмвтуне караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекция

Экологиялык коопсуздук боюнча башкармалыктын башчысынын орун басары, башкармалыктын башчысы

21.05.2013 ж,- ушул кезге чейин

Кыргыз Республикасынын бкмотуне караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекция

Директордун орун басары