Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

1. Экологиялык коопсуздук башкармалыгы

2. Өнөр-жай коопсуздугу жана тоо-кен тармагын көзөмөлдөө башкармалыгы

3. Радиациялык жана ядролук коопсуздук башкармалыгы

4. Суу ресурстарын жана объектилерин контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы

5. Жердин пайдаланышын жана корголушун көзөмөлдөө, контролдоо башкармалыгы