Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

Директор Госэкотехинспекции

Сиз директор Джунушев Джолдошбек Маликовичке кат менен кайрыла аласыз

1. Экологиялык коопсуздук башкармалыгы

2. Өнөр-жай коопсуздугу жана тоо-кен тармагын көзөмөлдөө башкармалыгы

3. Радиациялык жана ядролук коопсуздук башкармалыгы

4. Суу ресурстарын жана объектилерин контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы

5. Жердин пайдаланышын жана корголушун көзөмөлдөө, контролдоо башкармалыгы