Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

Максаты - Башкармалыктын ишин мамлекеттик контролдоо жүргүзүү болуп эсептелет жана көзөмөлдөө нормаларын жана талаптарын камсыз кылууга Кыргыз Республикасынын суу мыйзамдарын.

Башкармалыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- контроль жана көзөмөл пайдалануу, суу ресурстарын жана суу объектилерин;

- инспектордук текшерүү юридикалык жана жеке жактардын, менчигинин түрүнө карабастан, пайдалануучу суу ресурстары жана объекттери (булактар) жардамы менен суу чарба системаларын жана курулуштарын айыл чарба муктаждыктары үчүн же кайсы болбосун эл чарбасынын башка тармактарын, жеке сектордун, сактоо максатында сууну пайдалануунун шарттарын, көрсөтүлгөн тиешелүү лицензиялар жана камсыз кылуу бузууларды жоюу;

- көзөмөлдү жана контролду ишке ашыруу боюнча мамлекеттик саясат чараларын сарамжалдуу пайдалануу, суу ресурстарын; - сакталышына көзөмөл мыйзамдык жана ченемдик актыларды пайдалануу чөйрөсүндөгү мамлекеттик суу фондунун;

- болтурбоо жана алдын алуу учурларын бузууларды иштеп жаткан нормалар менен эрежелердин пайдалануунун мамлекеттик суу фондунун;