Адрес Госэкотехинспекции ш. Бишкек, көч. Ахунбаева 119 

Урматтуу окурмандар!

 

Сиз директор

 

 

 

кат менен
кайрыла алаcыз 

 

 

Байланыш маалыматтары:

1. Каб. №104, tel.0 (312) 56-30-23 0 (312) 56-28-79 0 (312) 56-30-24

2. Каб. №102, tel.0 (312) 30.10.56

3. Каб. №226, tel.0 (312) 56-10-33

 

- абалын жана курамы боюнча маалымат материалдары, анын ичинде аспаптардын, өлчөө жана касиеттерин колдонуу заттар үчүн (материалдар) тиешелүү мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндөгү көзөмөлдөө чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, эске алуу менен:

айлана-чөйрөнү коргоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо;

эмгектин коопсуз шарттарын жана сакталышын камсыз кылууга;

анын ичинде өндүрүүчү (сатуучу) жана кардар (сатып алуучунун) ортосунда соода жана өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн:

массалык, көлөмү, анын эсебинен, же башка баалуулуктарды жана ал буюмдардын өздөштүрүлгөн санын чыныгы наркын аныктоо максатында соода иштерин аткарууга алыстаган мал саны үчүн;

мазмуну аны ачуунун же бузулушуна өзгөртүлүшү мүмкүн эмес учурларда оромосунан, сатуу жана импорт боюнча эч кандай татымдардын буюмдардын саны жана салмагы, көлөмү, узундугу, аймакта же продукт кутусунун ичинде камтылган сумманы көрсөтүү менен башка маанидеги пакеттөө көрсөтүлөт;

почталык кызматтар менен камсыз кылуу жана байланыш кызмат көлөмүн эсепке алуу (убактысы жана жол көлөмү чакыруу) боюнча;

анын ичинде милдеттүү түрдө техникалык регламенттердин, жаатында иш үчүн:

пландаштыруу, Метрологиялык көзөмөл боюнча иштерди уюштуруу;

Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл тармагындагы ченемдик-укуктук актылардын жана усулдук документтерди иштеп чыгууга катышат;

министрликтердин, мекемелердин, ишканалардын жана мыйзамдарды көзөмөлдөө талаптары жаатындагы аткаруу мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндө жеке метрологиялык кызматтын ишин көзөмөлдөйт;

ишин мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндөгү министрликтердин, мекемелердин, юридикалык жактар жана жеке адамдар Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл натыйжасында жана метрология кызматынын иш-аракеттерин талдоого Ресрубликасындагы камсыз кылуу үчүн жана аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

көзөмөлдөө чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузган кызмат адамдары, юридикалык жактар жана жеке адамдар менен укук коргоо органдарынын иш-чараларды ылайык колдонулат;

ишканалардын комиссиялардын ишине катышат, уюмдардын жана менчигинин түрүнө карабастан башка чарба жүргүзүүчү субъекттердин, жана зарыл болгон учурда, комиссия белгиленген тартипте бекитүү тартиби жана текшерүү-жылы кабыл алынган эмес, өлчөөнүн же Ченөө каражаттарын жасалма каражаттарын пайдалануу учурунда жетектейт;

ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген чарбакер субъекттердин талаптарын аткарбагандыгы менен, жетекчилик кылат, зарыл болгон материалдар тийиштүү Мамлекеттик же укук коргоо органдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген чараларды көрүүгө;

мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүнө кирген ченөө, милдеттүү түрдө тастыктоо боюнча ченөө иш номенклатурасына киргизүү үчүн сунуштарды иштеп чыгуу, ал эми бул тизмеге кирбеген;

укук коргоо органдарынын, чекене жана чекене соода чөйрөсүндө каражаттары жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо уюмдардын биргелешкен текшерүүлөрдү катышуусу менен жүргүзүлөт;

- ченемдик укуктук актылардын талаптарына көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү укук бузууларга аныктоо:

белгиленген тартипте кийин текшерүү жана аларды четтетүү боюнча мөөнөтүн белгилейт аныкталган бузууларды четтетүү үчүн буйрук берилген;

Бул көзөмөлдөө чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузуу кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды аудит боюнча кабыл алат;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, метрологиялык эрежелерди жана сот жана тергөө органдарында нормаларын бузуу жөнүндө материалдарды жөнөтөт;

- приборлор жана маалымдама материалдарды өлчөө мамлекеттик реестрин тууралыгын контролдойт;

- даярдоо министрликтер, мекемелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары баш ийген объектилерин метрологиялык камсыз текшерүү жана жакшыртуу боюнча аныкталган бузууларды четтетүү үчүн сунуш кылабыз.

- Кыргыз Республикасынын эрежелерин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги жана герби чыгаруу талабы менен;

техникалык регламенттердин талаптарына үчүн;

- унаа жана авиация бензинге талаптар жёнъндё, дизелдик жана суу күйүүчү май, күйүүчү жана жылуулук май (TR КС 013/2011);

- күйүүчү-майлоочу материалдар, майлар жана атайын суюктук боюнча талаптар (TR КС 030/2012) жөнүндө;

- начардыгы жабдууларды (TR КС 004/2011) коопсуздугу жөнүндө.

- техникалык каражаттардын жардамы менен кабарлоону (TR КС 020/2011) жөнүндө Электромагниттик келүүчүлүк.